Články autora: Věra Vortelová

Jdeme tam, kde jsou příležitostiAdaptovali jsme se na celý svět

thumbnail

„V našem exportním portfoliu máme kromě Evropy, která představuje hlavní vývozní teritorium, již několik let také některé státy Latinské Ameriky, především Mexiko a Brazílii. Tak jak se v globální ekonomice přemisťuje průmyslová výroba po světě, jdeme se svými produkty a službami za ní,“ vysvětlují Igor Láník ml. a jeho bratr Boris, proč je trend relokace na světových trzích nezaskočil. Jejich rodinná společnost LANIK vyrábí a prodává technickou keramiku pro slévárenství, představovanou především pěnokeramickými filtry, nálevkami a keramickými jádry pro přesné lití.

Štítky slévárenství, keramika, Latinská Amerika

číst celý článek

We are actively looking for opportunitiesWe have adapted our activities to any country

thumbnail

"Besides Europe, which is our main export territory, we have several Latin American countries in our export portfolio, Mexico and Brazil in particular. As industrial production moves around the world in the global economy, we follow it with our products and services," Igor Láník Jr. and his brother Boris explain, adding that the relocation trend in world markets has not surprised them. Their family company LANIK manufactures and sells technical ceramics for foundries, mainly ceramic foam filters, ceramic cups and ceramic cores for precision casting.

číst celý článek

Alice Fibigrová: Austrálie jde k uhlíkové neutralitě vlastní cestouNajala si k tomu Teslu

thumbnail

Na jediném kontinentu, který v cestopisném díle legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda nenajdeme, dnes žije a pracuje kolem třiceti tisíc Čechů. Komunita v Austrálii a na Novém Zélandu, která je podle odhadů osmá nejsilnější na světě, v posledních letech omládla. Ze vzdělaného a dynamického společenství se postupně vytvořilo i zázemí podnikatelských vztahů mezi krajany a firmami v ČR. O tom, jak se tyto vztahy rozvíjejí v době převratných proměn globální ekonomiky, jsme si povídali s ředitelkou kanceláře agentury CzechTrade v Sydney Alicí Fibigrovou.

Štítky Austrálie, CzechTrade

číst celý článek

Petr Šudoma: Logistika se stala černou můrou byznysuNa Novém Zélandu chybí bílá technika, nábytek i auta

thumbnail

Devadesátá léta otevřela touze mladých Čechů po poznání i tak vzdálené světy, jako jsou Austrálie, Nový Zéland a Oceánie. Někteří z nich se rozhodli přesídlit do tohoto teritoria natrvalo. Po židovských emigrantech prchajících z Evropy před nacisty v období druhé světové války a pozdější vlně osmašedesátníků jsou první generací, která se usadila v zemích Pacifiku na základě vlastní svobodné volby. Už dvaadvacet let mezi ně patří Petr Šudoma, zakladatel poradenské firmy PSEngineering.

Štítky Nový Zéland, Oceánie

číst celý článek
1 6 7 8 9 10 11 12 19 28 37

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.