Finance a pojištění

ČEB podporuje české zemědělce

Export českých firem, které se zabývají zemědělskou či potravinářskou výrobou, v posledních letech roste. Ať už jde o vývoz komodit, zemědělskou techniku či výrobní technologie, o české dodavatele mají v zahraničí zájem. Tohoto trendu si je vědoma i Česká exportní banka (ČEB), která za dobu své existence podpořila agrární export ve výši 2,7 miliardy korun.

Štítky Podpora exportu, Potravinářství, Zemědělství, ČEB

číst celý článek

Finance pro zemědělce a potravináře

Hospodaříme na více než dvou tisících hektarech, mj. máme i produkční sady jabloní a třešní. V živočišné výrobě se soustřeďujeme na chov skotu. Naší strategií je kromě maximalizace produktivity a efektivity také snaha o diverzifikaci příjmů. Realizovali jsme řadu modernizací. I do budoucna hodláme využívat a rozšiřovat inovativní technologie jak v prvovýrobě, tak v následném zpracování, skladování i zajištění odbytu. Jaké jsou naše investiční možnosti v kontextu s aktuálně dostupnými dotacemi, pokud je budeme chtít zajistit úvěrem? S jakými další alternativami našeho rozvoje nám umíte pomoct?

Štítky Potravinářství, Zemědělství, KB

číst celý článek

Vývoz potravin a zemědělských technologií v hledáčku EGAP

thumbnail

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) už svým pojištěním podpořila zemědělský a potravinářský vývoz za více než 22 miliard korun. Největší objem tvoří export potravinářských a zemědělských technologií a také vývoz surovin – především obilí, sušeného mléka a sladu. Na tomto objemu se podílejí i některé malé a střední firmy.

Štítky Potravinářství, Zemědělství, Pojištění, Podpora exportu, EGAP

číst celý článek

Jak bezpečně obchodovat s Indií

Naše společnost se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem průmyslových armatur a dodávkami potrubí a příslušenství. Jedním z trhů, na který se v posledních letech strategicky zaměřujeme, je Indie s ohledem na její obchodní potenciál do budoucna. V rámci obchodních vztahů, které se nám daří navazovat, je potřeba při projednávání kontraktů řešit i standardně požadované zajištění našich dodavatelských povinností formou záruk. Obchodní partneři v tomto teritoriu zpravidla nepřijímají bankovní záruky vystavené v jejich prospěch bankami v České republice, ale vyžadují pouze záruky vystavené místními bankami. Je tento přístup obvyklý? Zároveň by nás zajímalo, jak si co nejlépe zajistit včasné zaplacení za námi dodané zboží?

Štítky Indie, KB

číst celý článek

V Indii má šanci pouze zkušený vývozceČEB může jeho úspěch podpořit

Víme, že Indie má o rozvíjení ekonomických vztahů s Českou republikou dlouhodobý zájem. Podle České exportní banky jsou prozatím nejvíce poptávanou exportní komoditou stroje a dopravní prostředky, velký potenciál má však také letecký průmysl. Na otázky spojené s indickým trhem a z něj vyplývajícími možnostmi pro české exportéry odpovídal Miloš Welser, vedoucí oddělení Speciální projekty a mezinárodní akvizice.

Štítky Indie, Podpora exportu, ČEB, Letecký průmysl

číst celý článek
1 10 20 26 27 28 29 30 31 32 38

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.