Finance a pojištění

Dokumentární akreditiv a jeho forfaitingAlternativní možnost efektivního řízení firemního cash-flow

thumbnail

Jedním z nosných vývozních teritorií naší společnosti, která se zabývá vývozem zboží investiční povahy a dodávkami technologických zařízení, je Rusko. Vzhledem k charakteru zboží požaduje kupující v tomto teritoriu často poskytnutí dodavatelského úvěru v řádu až několika let. Je požadavek na poskytnutí odložené splatnosti obvyklý? Jaká řešení nabízí Komerční banka svým klientům z pohledu minimalizace teritoriálních a komerčních rizik a realizace inkasa po dodávce zboží?

Štítky Finance, Rusko

číst celý článek

Financování zemědělských investic s dotacemi je stejně standardní jako bez nich

Naše firma se zabývá především pěstováním zeleniny, brambor a obilovin, v současnosti hospodaříme na výměře více než 3000 ha zemědělské půdy. Již od samého vzniku společnosti cílíme nejen na co nejvyšší kvalitu, ale i maximalizaci přidané hodnoty naší produkce. Při našem podnikání se proto snažíme využívat moderní technologie jak při pěstování, tak v následném zpracování, skladování i zajištění odbytu. Investice s tím spojené jsou většinou zajištěny úvěry, které jsou často doprovázeny nějakou formou podpory/dotace. Jaké jsou v současnosti naše investiční možnosti právě v kontextu s aktuálně dostupnými dotacemi, pokud je budeme chtít zajistit úvěrem?

Štítky Zemědělství

číst celý článek
1 11 21 30 36 37 38 39 40

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.