Články se štítkem: KB

Na viděnou, platbo!Komerční banka umí pomoct i v nečekaných situacích

Na základě velmi dobrých zkušeností s tímto instrumentem jsme si pro pokrytí platebních i komerčních rizik domluvili s dodavatelem zboží platbu formou dokumentárního akreditivu a na počátku jednání jsme si také vzájemně odsouhlasili jeho podmínky včetně lhůty odložené splatnosti. Možnost profinancování odložené splatnosti si dodavatel ověřil u avizující banky, náklady s tím spojené si zahrnul do kupní ceny. Nyní však dodavateli jeho domácí banka nechce či neumí profinancovat již vystavený dokumentární akreditiv s odloženou splatností, důvody blíže nespecifikovala. Dodavatel za této nové situace odmítá zboží dodat, zatímco my jej nutně potřebujeme, abychom dostáli svým závazkům vůči našim klientům.bAkreditiv je již vystavený, umíme společně beneficientovi nabídnout rychlou a jednoduchou alternativu k diskontování odložené splatnosti jeho bankou? Ing. Eva Polešáková, specialista ekonomického oddělení, Moravia Propag, s.r.o.

Štítky KB

číst celý článek

Posilujme imunitu

thumbnail

O těžkostech, které nám všem přinesly uplynulé měsíce, by bylo zbytečné se znovu rozepisovat. Co ale nemohu opomenout, je nasazení a schopnost zvládnout těžké chvíle napříč celou naší společností. V tomto ohledu jsem hrdý na naše kolegy, kteří po celou dobu nouzového stavu poskytovali klientům služby v plné šíři a byli a jsou jim nadále nápomocni při řešení jejich finanční situace.Čas na změnu?

Štítky Nové technologie, KB

číst celý článek

Nový způsob zajištění plateb v rámci Evropy

Naše společnost dodává řadu produktů do evropských zemí. Doposud jsme s našimi zákazníky používali k zaplacení běžné bankovní převody. V důsledku epidemie koronaviru a jejího dopadu na hospodaření našich zákazníků však máme obavu, aby nedocházelo k opožděným platbám. Rádi bychom si platbu zajistili, ale nechceme se uchylovat k platbě dokumentárním akreditivem, který naši zákazníci nechtějí. Existuje pro naši situaci jiné vhodné řešení? Otakar Moťka, statutární ředitel společnosti Kavalierglass, a.s.

Štítky KB

číst celý článek

Jana Slováková: Krize k byznysu patří

thumbnail

„V následujících dnech jen pár našich pracovníků vyexpeduje již vyrobené stroje, které jsme měli dodat v průběhu příštích tří týdnů, a v pondělí přerušujeme provoz zatím do Velikonoc,“ řekla mi obchodní a marketingová ředitelka rodinné společnosti Komfi Jana Slováková, když jsem jí volala ve středu osmnáctého března.

Štítky Inovace, Jižní Korea, Japonsko, KB

číst celý článek

V nouzi poznáš přítele

thumbnail

Optimistické prognózy, se kterými vstupovala naše ekonomika do letošního roku, zásadně ovlivnil a ještě ovlivní koronavirus COVID-19. Rychlost, s jakou dopadl nejen na celosvětové dění, ale i na globální ekonomiku, demonstruje provázanost a zranitelnost současného světa. Pro překonání tohoto nelehkého období je důležitý i zodpovědný přístup bank ke svým klientům.

Štítky KB

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.