Z praxe

Evropa je o kompromisechI ve tři hodiny ráno

thumbnail

Místnost v horních patrech budovy Evropského parlamentu v Bruselu se začíná zaplňovat a atmosféra v ní houstne. Za chvíli to vypukne. Vcházím do sálu a tisknu si s přítomnými ruku. Všichni víme, že nás nečeká lehké jednání, a vtipkujeme, že jsme si měli do tašek se zásobami čokolády a energetických nápojů přibalit i spacáky.

číst celý článek

Držet tempo s trendyJak datové toky mění svět mezinárodního obchodu

thumbnail

Státy, vědomy si nezbytnosti vytvořit příznivé podmínky pro obchod, spolupracují na množství iniciativ, které mají za cíl nastavit ambiciózní pravidla digitálního obchodu, z nichž budou těžit jak firmy, tak i občané a státy jako celek. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale zajistit firmám co možná nejpříznivější podmínky pro digitální obchod má také obrovský strategický význam.

Štítky digitalizace, Trendy, EU

číst celý článek

Energetika jednou z priorit českého předsednictvíMalý průvodce labyrintem vyjednávání legislativních návrhů

thumbnail

Česká republika přebrala 1. července 2022 předsednictví v Radě EU historicky podruhé. Stalo se tak v bezprecedentní době války na Ukrajině, která dramaticky ovlivňuje trhy s energiemi. Energetika se tak logicky stala jednou z hlavních priorit českého předsednictví. Před naší zemí stojí nelehký úkol dokončení započatých prací na legislativních návrzích z balíčku Fit for 55 a zároveň řízení diskuze o tématech nových, jako jsou rostoucí ceny energií, závislost EU na dovozech fosilních paliv z Ruské federace nebo snižování spotřeby energií. V článku se věnujeme pouze prvně zmiňovanému tématu, a sice vyjednávání legislativních návrhů z oblasti energetiky. Snažíme se upozornit na ty části, které budou mít dopady do podnikatelského prostředí.

Štítky EU, Energetika, OZE

číst celý článek

LanškrounskoTechnologicky vitální region, který pro dnešek nezapomíná na budoucnost

thumbnail

Žáci základních škol. To je ještě zájmově nevyhraněná věková skupina, v níž je možné vzbudit zájem o technické obory. Myšlenka, jak nadání a tvořivost dětí podpořit a rozvinout a v budoucnu v nich získat kvalitní pracovníky, vrtala léta nezávisle na sobě hlavou manažerům některých místních firem a projevovala se nekoordinovaným sponzoringem. A tak slovo dalo slovo a v roce 2017 získala idea konkrétní podobu v mediálně známé soutěži Microtela organizované Společenstvím firem Lanškrounska.

Štítky Firmy a školy, Nové technologie, Vzdělávání

číst celý článek

Blíží se konec Východního partnerství?

Jsou to tři roky, kdy jsme v Praze oslavili desetileté výročí Východního partnerství. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uspořádalo konferenci, která shrnula budoucí výzvy pro tehdy ještě šest partnerských zemí, tedy Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu. Nikdo z nás tehdy netušil, že jen o chvíli později budeme čelit opravdovým výzvám. Zvyšující se napětí mezi Arménií a Ázerbájdžánem, pandemie covidu-19 a v neposlední řadě válka na Ukrajině – s tím vším se musí vypořádat celý svět a země Východního partnerství se dnes bohužel opět ocitají na křižovatce, kdy je potřeba jasně vymezit svoje směřování. A naléhavěji než dříve stojíme před zásadní otázkou. Má Východní partnerství ještě budoucnost?

Štítky Východní partnerství, EU, MPO

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.