Články autora: Thinkstock.cz

Země tisíců ostrovů stoupá raketovým tempem

thumbnail

Indonésie je dnes 16. největší ekonomikou světa, která dosahuje každoročně trvalého růstu HDP okolo 6 procent. Má čtvrtou největší populaci čítající 248 milionů obyvatel a zároveň jednu z nejmladších, neboť polovině je méně než třicet let. Podle odhadů mezinárodních ekonomických institucí tvoří nyní střední třída již 18 procent obyvatelstva, což představuje 40 milionů spotřebitelů. Jako počet obyvatel Singapuru a Malajsie dohromady.

Štítky Indonésie, ASEAN

číst celý článek

Malajsie čeká na své objevení

thumbnail

Řekli byste, že je Malajsie momentálně, hned po reexportně zaměřeném Singapuru, druhým největším exportním trhem České republiky v oblasti jihovýchodní Asie? Tento fakt možná některé z vás překvapí. Tím spíš, když vezmeme v úvahu, že se tato země s 30 miliony obyvatel zdaleka nemůže srovnávat s lidnatými státy v oblasti, jako jsou Indonésie, Filipíny nebo Vietnam. Významná je i dynamika růstu vzájemného obchodu, která v roce 2013 činila 35 procent a letos se pohybuje na úrovni 22 procent. Přitom český vývoz do Malajsie tento rok pravděpodobně překročí úroveň 220 milionů USD.

Štítky Malajsie, ASEAN

číst celý článek

Díky exportu do Ruska vznikly v ČR tisíce pracovních míst

thumbnail

Jsme středně velkou otevřenou ekonomikou a jako takoví čelíme neustále globální konkurenci. Naše výrobky tak musí obstát nejen u českých zákazníků, ale i v zahraničí. Dříve to bývalo spíše cenou, dnes už je to v řadě oblastí spíše kvalitou. A úspěch na globálním trhu se projevuje i v tvrdých číslech. Zatímco ještě na přelomu století byl podíl exportu na českém HDP kolem 40 procent, dneska už je to dvojnásobek. V loňském roce tak čeští exportéři vyvezli do zahraničí zboží za téměř 3,2 bilionu korun.

Štítky Podpora exportu, Rusko, SNS, Sankce, EGAP

číst celý článek

Jak se daří po roce, český strojaři?

thumbnail

„Docela dobře,“ zněla by zatím nejspíš většinová odpověď. Není divu, když se Evropě potažmo Německu daří, český průmysl šlape jako dobře promazaný stroj. Mírný pokles či recese se projeví až postupně, setrvačnost u segmentu malých a středních firem se počítá zhruba na tři až šest měsíců. Závislost na našem nejbližším západním sousedovi mnohým uším nezní lichotivě, statistiky jsou však neúprosné. Fakta ještě více. I když vyrábíte v Asii a vaše produkty tento kontinent vlastně ani neopustí, je dost pravděpodobné, že i tam dodáváte do koncernu třeba Volkswagen.

Štítky Strojírenství, Podpora exportu, Inovace

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.