Články z regionu: Afrika

thumbnail Maroko thumbnail Keňa thumbnail Mali thumbnail Nigérie thumbnail Jihoafrická republika thumbnail Tunisko thumbnail Egypt thumbnail Alžírsko thumbnail Senegal thumbnail Tanzánie thumbnail Angola thumbnail Etiopie thumbnail Gabon thumbnail Ghana

Příležitosti pro české firmy v Angole

Energetika Angolský vládní projekt na podporu energetiky má za cíl zdvojnásobit přístup k elektřině do roku 2025, a to prostřednictvím zvýšení kapacity výroby elektrické energie i s využitím obnovitelných zdrojů energie a rozšířením, lepším propojením a celkovým vylepšením rozvodných elektrických…

Štítky Anglie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Nigérii

Energetika Nigerijský stavební průmysl, zemědělství, zásobování vodou i ropný průmysl vyžadují stále více elektrické energie. Její nedostatek a velmi časté výpadky proudu budou přes snahu vlády ještě dlouho pokračovat. Nezbytným vybavením všech obytných i veřejných budov, ale i dílen a výrobních…

Štítky Nigérie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Keni

Stavebnictví Rozdíl mezi poptávkou po bydlení a nabídkou bytů přesahuje ročně 156 tisíc bytů. Protože se kvůli objektivním příčinám nepodaří tento deficit v nabídce uspokojit (rozdíl mezi příjmy a stavebními náklady na bydlení), přesouvají keňští developeři pozornost od nabídky luxusního bydlení k…

Štítky Keňa

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Tanzanii

Stavebnictví Sektor stavebnictví vykazuje během posledních let stabilní růst na úrovni 8 %, který má pokračovat i v nadcházejících letech (do r. 2019); tento růst je dán vysokými investicemi do výstavby nedostatečné infrastruktury (silnice, mosty, železnice), výstavby obytných komplexů a…

Štítky Tanzanie

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.