Exportní šance

Země tisíců ostrovů stoupá raketovým tempem

thumbnail

Indonésie je dnes 16. největší ekonomikou světa, která dosahuje každoročně trvalého růstu HDP okolo 6 procent. Má čtvrtou největší populaci čítající 248 milionů obyvatel a zároveň jednu z nejmladších, neboť polovině je méně než třicet let. Podle odhadů mezinárodních ekonomických institucí tvoří nyní střední třída již 18 procent obyvatelstva, což představuje 40 milionů spotřebitelů. Jako počet obyvatel Singapuru a Malajsie dohromady.

Štítky Indonésie, ASEAN

číst celý článek

Malajsie čeká na své objevení

thumbnail

Řekli byste, že je Malajsie momentálně, hned po reexportně zaměřeném Singapuru, druhým největším exportním trhem České republiky v oblasti jihovýchodní Asie? Tento fakt možná některé z vás překvapí. Tím spíš, když vezmeme v úvahu, že se tato země s 30 miliony obyvatel zdaleka nemůže srovnávat s lidnatými státy v oblasti, jako jsou Indonésie, Filipíny nebo Vietnam. Významná je i dynamika růstu vzájemného obchodu, která v roce 2013 činila 35 procent a letos se pohybuje na úrovni 22 procent. Přitom český vývoz do Malajsie tento rok pravděpodobně překročí úroveň 220 milionů USD.

Štítky Malajsie, ASEAN

číst celý článek

Rusko: Realita bez senzačních titulků aneb Byznys hledá cesty ze sankčního labyrintu

thumbnail

Navzdory složité geopolitické situaci je zájem českých podnikatelských kruhů o spolupráci s ruským byznysem stále vysoký. Ruská federace zůstává pro Českou republiku jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů a jednou z nejdůležitějších teritoriálních priorit v oblasti rozvoje a diverzifikace dvoustranných obchodních a ekonomických vztahů.

Štítky Rusko, Podpora exportu, CzechTrade

číst celý článek

Obchod s Dánskem má kam růst

thumbnail

Země, která je ve světě známá vysokou úrovní ekonomické prosperity, byla v loňském roce cílem českého exportu v objemu 26 miliard Kč, což je více než hodnota našeho vývozu do Indie a Brazílie dohromady. Mimo Evropu se jistě dívat máme, ale neznamená to rezignovat na existující trendy vzájemného obchodu a nové příležitosti v evropských zemích.

Štítky Dánsko, MZV, Dopravní infrastruktura

číst celý článek
1 22 44 65 77 78 79 80 81 82 83 86

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.