Exportní šance

Povzneste se nad předsudky!

thumbnail

Vytvořit si ucelený názor na africký kontinent není vůbec jednoduché. Jinak bude na Afriku nahlížet turista, jinak politik a jinak podnikatel. Zatímco jedni v ní mohou vidět kontinent sužovaný bídou a válkami, schopné podniky rozpoznaly obrovský a nedotčený potenciál a již dnes si připravují v Africe obchodní partnerství.

Štítky Afrika

číst celý článek
1 21 41 61 77 78 79 80 81

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.