Z praxe

Otec fyziky – Nikola Tesla překročil hranice fantazie

thumbnail

,,Možné je cokoliv“ či ,,budoucnost je má“ říkával geniální Nikola Tesla, označovaný též za „otce fyziky“. Jeho myšlenky předběhly svou dobu, která na ně nebyla dosud připravena, jak sám prohlásil, a to o celé jedno století. Veškerá elektronika, která nás nyní obklopuje, vychází ze základů, jež položil Tesla. Narodil se 10. června 1856 (údajně o půlnoci a za pořádné magnetické bouře) na území někdejšího Rakousko-Uherska, v srbské vesničce Smiljan, tedy jako náš dobový spoluobčan. Později studoval i v Praze. Osobitým přístupem k vědě a svými objevy v oblasti elektrotechniky překročil mnohé hranice fantazie. Roku 1946 po něm byl pojmenován pražský národní podnik Tesla.

Štítky Energetika

číst celý článek

Pravda o legendě jménem Tomáš Baťa

Nesporným vzorem pro veškeré podnikatele, a to zdaleka nejen domácí, je dodnes Tomáš Baťa, obyčejný – a přesto zcela výjimečný rodák z moravského Zlína. O jeho osudech se vypráví lecjaké legendy či přímo pohádky. I pravda však stačí na to, abychom byli fascinováni.

číst celý článek
1 5 9 13 14 15 16 17

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.