Z praxe

Svitákův experiment aneb První rakousko-uherské auto pochází z Moravy

thumbnail

Víte, že první pořádné auto na našem území vzniklo vlastně spontánně? Jeho plány se dělaly až dodatečně. Přesto se do dějin zapsalo svou originalitou a luxusním designem. Slavný český automobilový konstruktér a vynálezce Leopold Sviták je postavil v letech 1897 až 1898. Dostalo jméno NW Präsident a bylo prvním továrně vyráběným sériovým automobilem nejen na území dnešního Česka (v Kopřivnici, dnes Tatra), ale v celém Rakousko-Uhersku.

Štítky Legendy, Automobily

číst celý článek

Bratranci Veverkové a jejich ruchadlo aneb Jak Češi ovlivnili evropské zemědělství

thumbnail

Je přelom 18. a 19. století a zemědělství v našich končinách prožívá převratnou dobu. Dramaticky roste počet obyvatel a je stále těžší je uživit. Hledá se, jak hospodařit s větším efektem. Zavádění nových plodin, jako byly třeba brambory, a rentabilita jejich pěstování naráží na řadu problémů. A mezi nejvýraznější je v té době řazena orba. Čím kvalitnější a hlubší, tím pro úrodu lépe. Jenže jak? Evropa i v tomto směru volá po inovacích…

Štítky Zemědělství

číst celý článek

Otec fyziky – Nikola Tesla překročil hranice fantazie

thumbnail

,,Možné je cokoliv“ či ,,budoucnost je má“ říkával geniální Nikola Tesla, označovaný též za „otce fyziky“. Jeho myšlenky předběhly svou dobu, která na ně nebyla dosud připravena, jak sám prohlásil, a to o celé jedno století. Veškerá elektronika, která nás nyní obklopuje, vychází ze základů, jež položil Tesla. Narodil se 10. června 1856 (údajně o půlnoci a za pořádné magnetické bouře) na území někdejšího Rakousko-Uherska, v srbské vesničce Smiljan, tedy jako náš dobový spoluobčan. Později studoval i v Praze. Osobitým přístupem k vědě a svými objevy v oblasti elektrotechniky překročil mnohé hranice fantazie. Roku 1946 po něm byl pojmenován pražský národní podnik Tesla.

Štítky Energetika

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.