Články autora: Shutterstock

Příležitosti pro české firmy ve Francii

thumbnail

Energetika Francie se snaží diverzifikovat svůj energetický mix a posílit rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaické a větrné. Existuje potenciál pro dodávky dílů a zařízení solárních či větrných elektráren. V souvislosti s prodloužením životnosti nejstarších jaderných reaktorů se…

Štítky Francie

číst celý článek

Belgie patří mezi inovační lídry

thumbnail

Česká republika a Belgie jsou si v mnohém podobné. Nejen rozlohou a počtem obyvatel, ale také obdobně dlouhou tradicí svého průmyslu. A v současné době hlavně zaměřením svých ekonomik na inovace a sektory s vysokou přidanou hodnotou. Belgie je na předním místě ve vývoji biotechnologií i strategických materiálů, jako jsou polovodiče nebo čipy. Její start-upy a scale-upy přilákaly v posledních pěti letech, bez ohledu na covid, stále vyšší investice z řad zahraničních i domácích investorů. Navíc v oblasti antverpského přístavu má země unikátní klastr chemické výroby, který je druhý největší na světě a první v Evropě.

Štítky Belgie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Belgii

thumbnail

Energetika Nová vláda podporuje transformaci na „zelenou energetiku" a využití obnovitelných zdrojů. Proto jsou v centru pozornosti větrné elektrárny a výstavba větrných parků na pobřeží Severního moře, které mají postupně nahradit jadernou energetiku — v souladu se závazkem vlády plně nebo…

Štítky Belgie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Nizozemsku

thumbnail

Energetika Jedním z opatření koaliční smlouvy nové nizozemské vlády (prosinec 2021) je záměr postavit dvě nové jaderné elektrárny. Dále trvá důraz na obnovitelné zdroje energie (jejichž podíl má do roku 2023 dosáhnout 16 % na celkové spotřebě elektrické energie) a dochází k postupnému uzavírání…

Štítky Nizozemsko

číst celý článek

Lucembursko: Rostoucí technologický hub uprostřed Evropy

thumbnail

„Mir wëlle bleiwe wat mir sin“ (chceme zůstat tím, kým jsme). Národní slogan, který vyjadřuje odhodlání Lucemburčanů zachovat si svou svébytnost. Rozhodně má opodstatnění, pohlédneme-li do historie i na mapu Evropy – s velkovévodstvím vklíněným mezi Německo, Francii a Belgii. Pokud se však zaměříme na dynamiku vývoje této země, nic nenasvědčuje tomu, že by se lucemburští občané chtěli konzervativně uzavřít světu a k pokroku se otočit zády. „Startupové uvažování“ vykazovali dlouho předtím, než se tento výraz začal používat. Od rozvoje ocelářského průmyslu koncem 19. století přes finančnictví 80. let 20. století po znalostní ekonomiku od počátku 21. století můžeme sledovat společné jmenovatele ekonomického uvažování Lucemburčanů: přemýšlet novátorsky, využít geografické polohy a být otevření světu. Jedním z nejinspirativnějších rysů této země je schopnost jejích obyvatel dohodnout se na dlouhodobých národních prioritách (například zaměřit se na niky) a pak se jich držet.

Štítky Lucembursko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Lucembursku

thumbnail

Civilní letecký průmysl Lucembursko dlouhodobě podporuje výzkum a vývoj v oblasti technologií ve vesmíru, zastřešené pod Luxembourg Space Agency a ve spolupráci s Lucemburským institutem pro vědu a technologie (LIST). Pro české firmy a akademickou sféru je tak příležitost vzájemné spolupráce. …

Štítky Lucembursko

číst celý článek
1 12 13 14 15 16 17 18 30 44 58

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.