Články autora: Věra Vortelová

Afrika: Rychle naskočte do rozjetého vlaku

thumbnail

Západní Afrika prožívá podnikatelský boom, na němž by se mohly podílet i naše malé a střední firmy. O tom, co by měly učinit, aby jim příležitosti neprotekly mezi prsty, jsme hovořili s projektovým manažerem a konzultantem Etiennem Samourou, který dlouhodobě pomáhá našim firmám prosadit se na černém kontinentu.

Štítky Afrika, Západní Afrika

číst celý článek

Goliáši a Davidové světové ekonomiky 21. století

thumbnail

Ještě na začátku tohoto tisíciletí zaznamenávala gigantická čínská továrna s nízkými výrobními náklady dvouciferný růst. Nyní se však její západní odbytiště zmenšují a země se víc zaměřuje na domácí spotřební trh. Jaké má čínská ekonomika výhledy do budoucna? Dokáží se naše malé a střední firmy uplatnit na tamějším trhu v nové realitě? Na to i další otázky jsme se zeptali známého ekonoma a politologa Petra Robejška.

Štítky Robejšek, Rozhovory, Čína

číst celý článek

Kdo myslí jen na peníze, snadno se spálí

thumbnail

V Číně jsem si hledal partnera od roku 2002. Věřím ve vlastní úsudek. Stále jsem si ověřoval, zda protistrana sleduje stejný cíl. Když začala moc tlačit na peníze, ucouvl jsem. Nejdříve musíte mít vizi, jasno, čeho chcete dosáhnout, záměr rozpracovat a systematicky implementovat,“ říká generální ředitel a majitel Brano Group, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Pavel Jiříček.

Štítky Čína, Strojírenství

číst celý článek

Jak se podniká inovativním firmám v Česku

„Mít jedinečný produkt ještě neznamená záruku odbytu. Musíte ho dostat ke koncovému zákazníkovi a přesvědčit ho, že má výrobek žádat po svém distributorovi. Trh s hnojivy ovládají velcí producenti s tradiční chemií a dostat se do sítě je pro malého výrobce velmi tvrdý oříšek,“ říká Lubomír, Rákos, jednatel a ředitel firmy Amagro, která se svým projektem Ligno AKTIVÁTOR obsadila v roce 2010 první místo v Grantovém programu pro členy AMSP ČR.

číst celý článek
1 10 18 27 31 32 33 34 35

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.